europe

TOTEM Sp.j. to dynamicznie rozwijająca się drukarnia, nieustannie zajmująca wysokie miejsce na rynku poligraficzno-reklamowym. Świadczą o tym nie tylko wyniki, ale przede wszystkim uznanie i zadowolenie wielu klientów. W ostatnich latach podbiliśmy swoimi produktami nie tylko rynek polski - równie prężnie współpracujemy z wieloma firmami zagranicznymi. Nasz sukces nie byłby jednak możliwy gdyby nie duży potencjał produkcyjny oraz doświadczony i zgrany zespół specjalistów. W ciągu kilkunastu lat obecności na rynku poligraficznym, uzyskaliśmy doświadczenie pozwalające dostarczyć klientowi projekt, produkt i technologię jego wykonania.

totemgroup_products Totem, G.P. is a dynamically developing printing house which cherishes a high position in the printing-advertising market, a fact confirmed both by our work results and our clients’ appreciation of what we do. In recent years our products have conquered not only the Polish market: we have also been continuing a steady cooperation with many foreign firms. Our success would not be possible without our huge production potential and our experienced and well-integrated team of specialists. Within a dozen or so years of our presence on the printing market we have gained experience which allows us to offer both the project, product and its production technology to our clients.

<section class="separator-one" id="ribbon_b
europe
PFR

Offset printing

Large format printing

Printing on textiles

Stand productions