27 czerwca 2016

Projekty UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

NAZWA PROJEKTU:

“ROZWÓJ WIELKOFORMATOWEJ POLIGRAFII REKLAMOWEJ W FIRMIE TOTEM
POPRZEZ INWESTYCJE W MASZYNY DO WYSOKOJAKOŚCIOWEGO DRUKU CYFROWEGO I JEGO OBRÓBKI.”

“WPROWADZENIE NOWEJ OFERTY PRZEZ FIRMĘ TOTEM
POPRZEZ INWESTYCJĘ W MASZYNĘ DO WIELKOFORMATOWEGO DRUKU OFFSETOWEGO WYSOKIEJ JAKOŚCI.”

“OPRACOWANIE, WDROŻENIE I CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001 : 2008 W FIRMIE TOTEM.”

“WPROWADZENIE NOWEJ OFERTY PRZEZ FIRMĘ TOTEM
POPRZEZ INWESTYCJĘ W NOWOCZESNE MASZYNY DO DRUKU NA TKANINACH TEKSTYLNYCH.”

“ROZWINIĘCIE OFERTY PRZEZ FIRMĘ TOTEM DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM B+R
W ZAKRESIE INTEGRACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI Z INNOWACYJNYMI MASZYNAMI
DO WIELKOFORMATOWEGO DRUKU CYFROWEGO.”
……………..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

NAZWA PROJEKTU:

”ZWIĘKSZENIE MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI FIRMY TOTEM
POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI OPAKOWAŃ
Z PAPIERU I TEKTURY W SZCZECINIE”

Projekt pod nazwą : „Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy Totem poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z papieru i tektury w Szczecinie” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa TOTEM poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z papieru i tektury. Cel główny projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów szczegółowych, do których należą:

– zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej na skalę świata technologii produkcji opakowań z papieru i tektury

– wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych (w kontekście ich znacząco udoskonalonych cech i funkcjonalności) produktów – opakowań z papieru i tektury

Rezultaty projektu: Wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej, osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji projektu, wzrost zatrudnienia o 2 osoby.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 642 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1 890 000,00 zł.

”WSPARCIE FINANSOWE NA KAPITAŁ OBROTOWY ”

Wsparcie finansowe na kapitał obrotowy dla firmy:
“TOTEM” KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, w ramach działania 3.4
Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Wsparcie finansowe na kapitał obrotowy dla firmy “TOTEM” KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Celem projektu jest utrzymanie działalności gospodarczej firmy “TOTEM” KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, która w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Efektem projektu jest wsparcia przedsiębiorcy “TOTEM” KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 118 547.46 zł.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-32-0148/20-002-01