28 czerwca 2016

Projekty UE: Zapytanie ofertowe

Zapytanie dotyczące zakupu maszyny do zadruku materiałów na opakowaniu w technologii cyfrowej

w ramach projektu pn. “Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy Totem poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z papieru i tektury w Szczecinie” w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pobierz plik pdf z zapytaniem:

32x32_adobe_acrobat

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dzienniku UE
data publikacji: 07.07.2016

32x32_adobe_acrobat

 

Zapytanie dotyczące maszyny do wycinania, nacinania, frezowania i bigowania opakowań

Przedmiotem zapytania ofertowego jest maszyny do wycinania, nacinania, frezowania i bigowania opakowań dotyczące projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy Totem poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z papieru i tektury w Szczecinie” realizowanego w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie 2014-2020.

Pobierz plik pdf z zapytaniem:

32x32_adobe_acrobat

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

32x32_adobe_acrobat

W związku z realizacją projektu pn.: „Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy Totem poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z papieru i tektury w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, “TOTEM” Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński Spółka Jawna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup maszyny do wycinania, nacinania, frezowania i bigowania opakowań, wybrano ofertę firmę: INTEGART Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Maszynowej 1, w Błoniach.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu maszyny do klejenia i składania opakowań z tektury i papieru

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup maszyny do klejenia i składania opakowań z tektury i papieru. dotyczący projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy Totem poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z papieru i tektury w Szczecinie” realizowanego w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie 2014-2020.

Pobierz plik pdf z zapytaniem:

32x32_adobe_acrobat

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

32x32_adobe_acrobat

W związku z realizacją projektu pn.: „Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy Totem poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z papieru i tektury w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, “TOTEM” Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński Spółka Jawna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup maszyny do wycinania wykrojów opakowaniowych wybrano ofertę firmę: Digiprint PL Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą przy ulicy Kolejowej 5/7 01-217 Warszawa.