4 lipca 2016

Serwer FTP

 

adres serwera FTP: ftp.totemgroup.pl
użytkownik: totem
hasło: totem2008

Pliki prosimy umieszczać w folderze ‘incoming’.

Przesyłanie plików za pomocą Total Commandera:

 1. Uruchamiamy program – pojawi się okno, gdzie z lewej i z prawej strony mamy drzewo plików.
 2. Z menu “Sieć” wybieramy polecenie “FTP Połączenie…” lub naciskamy kombinację klawiszy “CTRL+F” aby otworzyć okienko połączeń FTP.
 3. W otwartym oknie klikamy na “Nowe połączenie” – pojawi sie okienko do stworzenia nowego połączenia i wpisujemy dane:
  Sesja: Totem
  Nazwa Hosta: ftp.totemgroup.pl
  Użytkownik: totem
  Hasło: totem2008
  Klikamy “OK”.
 4. Na liście powinna pojawić się nazwa “Totem” – wybieramy i naciskamy “Połącz”. W prawym oknie programu pojawi się zawartość naszego serwera FTP.
 5. Za pomocą klawisza “F7” tworzymy na naszym serwerze FTP nowy katalog. Nazwa katalogu musi zawierać nazwę firmy lub nazwisko zleceniodawcy – ową nazwe należy również przesłać nam w treści wiadomości e-mail i formularzu zamówienia.
 6. Z lewej strony odnajdujemy pliki, które chcemy przesłać na serwer FTP i kopiujemy je do wcześniej stworzonego katalogu.