28 czerwca 2016

Projekty UE: Program Innowacyjna Gospodarka

„TOTEM” KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-32-014/10-00,

pt. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego integrującego procesy biznesowe
w obszarze zamówień oraz realizacji produkcji i dostaw w modelu B2B”

jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

baner-ue_ig3

 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość