2 czerwca 2016

Jak przygotować pliki do druku offsetowego?

 

SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO:

1.  Do druku przyjmujemy pliki w następującej postaci:

:: kompozytowe pliki PDF w wersji 1.3 utworzone przez Adobe Acrobat Distiller z opcją „Drukarnia” (bez kompresji) lub wygenerowane jako PDF/x-1a z załączonymi fontami (prace w PDF nie powinny zawierać podłączonych profili kolorystycznych, czcionki należy załączyć wewnątrz dokumentu lub zamienić na krzywe);

:: kompozytowe pliki .ps i .prn;

:: pliki otwarte tworzone w programach: Corel Draw, InDesign, Adobe Illustrator, itp. Czcionki w tych plikach powinny być zamienione na krzywe. Jeśli zamiana na krzywe nie będzie możliwa, formę dostarczenia pliku prosimy uzgodnić z działem DTP. Do plików otwartych należy dołączyć podgląd pracy w jpg. W przypadku plików otwartych (np. cdr, ai) doliczamy opłatę za przygotowanie pliku do druku wyliczany według poświęconego czasu (koszt pracy studia graficznego wynosi 80 zł/godz.) – minimum 40 zł.

2.  Dokumenty wielostronicowe prosimy przysyłać w jednym pliku.

3. Jeśli grafika kończy się równo z krawędzią strony (tzw. grafika na spad), należy dodać minimum 3 mm spadu. Zaleca się również dodanie znaczników cięcia, w szczególności, gdy praca zapisana będzie w formacie, który nie określa obszaru.

4. Rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 250 dpi a 300 dpi (rozdzielczość niższa niż 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów).

5.  Nie należy stosować kolorów RGB (w przypadku dostarczenia pracy zawierającej kolory RGB, końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami klienta). Wszystkie mapy bitowe powinny być przygotowane w trybie CMYK.

 Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich dostarczanych dokumentów, niezależnie od programu w jakim zostały przygotowane.

6.  Uwagi dotyczące użycia barw:

:: w przypadku kolorowego druku w skali CMYK nie należy stosować innej palety kolorów niż CMYK  – wszystkie kolory Pantone® powinny zostać przekonwertowane do CMYK

:: jeżeli praca będzie drukowana z użyciem kolorów Pantone®, odpowiednie obiekty wektorowe powinny być zdefiniowane jako kolory Pantone®, a bitmapy jako duotony.

Materiały prosimy dostarczyć na nośnikach danych (CD, DVD, PEN DRIVE, itp) lub umieszczać na naszym serwerze FTP, a zlecenie przesłać na odpowiedniego maila:
naświetlanie: ctp@totemgroup.pl
druk: druk@totemgroup.pl

Zlecenie naświetlania powinno zawierać: format pracy (brutto i netto), ilość kolorów, ilość stron, liniaturę, określenie czy jest to naświetlenie CTF czy CTP (w przypadku CTP należy podać rozmiar matrycy i odległość w jakiej praca ma znajdować się od krawędzi matrycy)

Zaznaczamy, że w przypadku plików otwartych NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY SKŁADU.

Nie ponosimy też odpowiedzialności za końcowy efekt druku dokumentów, które zostały przygotowane niezgodnie z powyższymi wytycznymi oraz tych, w których zastosowano graficzne efekty specjalne np. przezroczystości, soczewki, cienie, maski itp.