4 lipca 2016

Warunki i formy płatności

Jeżeli nie ma innych ustaleń cała zapłata za towar następuje przy jego odbiorze przez kupującego lub przed jego wysyłką na podane przez usługodawcę konto bankowe.

 

W przypadku ustalenia przez strony terminu płatności i braku zapłaty w tym terminie, Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia następnego zamówienia lub też realizacji następnego zamówienia ze 100% przedpłatą lub zaliczenia najbliższej wpłaty na poczet zaległości do wysokości salda zaległości.

W przypadku opóźnień płatności Wykonawca nalicza odsetki w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki.