4 lipca 2016

Czas realizacji zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia potwierdzenia zamówienia przez naszą drukarnię. Takie potwierdzenie klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Termin dostawy wydłuża się odpowiednio o czas wynikający z powodu opóźnień leżących po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji wydłuża się również w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, o ile te przeszkody miały znaczny wpływ na realizację zamówienia, a także w wtedy, gdy takie okoliczności wystąpią u dostawców Wykonawcy. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustaniu.